close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 • Zgodnie z art. 23 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, decyzję w sprawie wniosku wizowego podejmuje się w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia.

   

  Konsul, w razie uznania tego za konieczne, może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów oraz zgłoszenia się wnioskodawcy na osobistą rozmowę.

   

  Formularz wniosku wizowego musi być wypełniony literami łacińskimi na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, ale wyraźnie i pismem naśladującym druk, bez poprawek i skreśleń, a dane wpisane do formularza muszą być zgodne z danymi widniejącymi w paszporcie.

   

  Na wszystkie pytania umieszczone w formularzu wniosku wizowego należy udzielić odpowiedzi. W przypadku pytań niedotyczących wnioskodawcy w odpowiedniej rubryce należy wstawić kreskę.

   

  Jeżeli nie zostaną przedłożone wszystkie wymagane dokumenty, formularz zostanie wypełniony błędnie lub częściowo (z brakami), formularz będzie nosił poprawki lub skreślenia lub zostanie użyty korektor, wniosek nie zostanie przyjęty.

   

  Paszport cudzoziemca występującego o wizę powinien być ważny co najmniej przez okres trzech miesięcy od ostatniego planowanego dnia pobytu w Polsce. Paszporty o krótszym okresie ważności nie będą przyjmowane do wizowania. Paszport winien być wydany w ciągu ostatnich 10 lat.

   

  Cudzoziemiec zobowiązany jest do opuszczenia terytorium RP przed upływem daty ważności wizy i wyznaczonej liczby dni pobytu.

   

   

  Składanie wniosków wizowych:

   

  PUNKT PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW WIZOWYCH W SZANGHAJU:

  od poniedziałku do piątku: 08:00 - 16:00

  Adres: 4th Floor, Jiushi Commercial Building,

  No.213 Middle Sichuan Road,

  Huangpu District, Shanghai 200002, China

  Helpline:  +86 21 65965821

  Email:       infosha.plcn@vfshelpline.com

  Website:  www.vfsglobal.cn/poland/china

   

  KONSULAT GENERALNY RP W SZANGHAJU

  środy: 10:00 - 12:00

  • Biura Spraw Zagranicznych:

  wtorki:  9:15 - 12:00

  Uprzejmie prosimy o uprzednie umówienie wizyty w systemie rejestracji internetowej e-konsulat.

   

  Odbiór wiz:

  od poniedziałku do piątku: 13:00 - 14:00

   

  Wizy dla grup turystycznych ADS i Biur Spraw Zagranicznych:

  poniedziałek, czwartek: 09:15 - 12:00

   

  Odbiór wiz dla grup turystycznych ADS i Biur Spraw Zagranicznych:

  poniedziałek, czwartek: 13:00 - 14:00

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: