close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONSUL GENERALNY

 •  

   

   

  Piotr Nowotniak urodził się w Warszawie. W roku 1997 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra. W lipcu 1995 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration in International Management na Europejskim Uniwersytecie w Antwerpii.

   

  Od 1998 r. związany jest z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w którym zajmował stanowiska pracy w Departamencie Prawno-Traktatowym oraz Biurze Dyrektora Generalnego.

   

  W latach 2001–2005 pracował w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Republice Czeskiej w charakterze urzędnika konsularnego ds. prawnych i opieki konsularnej.

   

  W roku 2006 został mianowany urzędnikiem służby cywilnej, a od kwietnia 2007 r. do maja 2008 r. był członkiem Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.

   

  W latach 2008-2012 pełnił misję pierwszego konsula generalnego RP w Manchesterze, po utworzeniu polskiej placówki konsularnej w tym mieście przez Ministra Spraw Zagranicznych w roku 2007.

   

  Misję konsula generalnego RP w Szanghaju rozpoczął 23 sierpnia 2014 r.

   

  Uczestniczył w wielu kursach i stażach organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki Komisji Europejskiej oraz uczelnie w innych krajach.

   

  Piotr Nowotniak jest żonaty i ma dwie córki Zuzannę i Marię. Zna język angielski i czeski.


  Kontakt-  Biuro Konsula Generalnego

  e-mail: szanghaj.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  tel: (21) 6433 9288 ext. 103

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: