close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY

 • 1.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.

  2. Konsul RP wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.

  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

  Dane kontaktowe IOD:

  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  adres e-mail: iod@msz.gov.pl

  4. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

  6. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.

  7. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.

  8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa.

   

   

   

  2. Wprowadzenie 6-dniowego pobytu bezwizowego na terenie południowo-wschodnich Chin (Szanghaj, Nankin i Hangzhou)

   

  Konsulat Generalny RP w Szanghaju uprzejmie informuje, iż zgodnie z oficjalną informacją podaną przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ChRL, w celu promocji i rozwoju turystyki oraz biznesu w delcie rzeki Jangcy, z dniem 30 stycznia 2016 r. władze chińskie wprowadziły prawo do
  6-dniowego (maksymalnie 144-godzinnego) pobytu bez obowiązku posiadania wizy dla cudzoziemców, w tym także obywateli polskich, podróżujących tranzytem drogą lotniczą przez
  4 międzynarodowe porty lotnicze: w Szanghaju (Hongqiao International Airport i Pudong International Airport), w stolicy prowincji Jiangsu, Nankinie (Nanjing Lukou Airport) oraz w stolicy prowincji Zhejiang, Hangzhou (Hangzhou Xiaoshan Airport). Dotychczas tego rodzaju prawo do krótkotrwałego opuszczenia lotniska do 72 godzin obowiązywało wyłącznie na lotniskach w Szanghaju.

   

  Cudzoziemcy podróżujący tranzytem przez wyznaczone porty lotnicze, posiadając paszport oraz bilet na dalszy odcinek podróży,  mogą ubiegać  się na lotnisku, w wyznaczonym specjalnie do tego miejscu, o prawo do opuszczenia lotniska na czas do 144 godzin/6 dni, z obowiązkiem powrotu na wyznaczony lot. 6-dniowy (144-godziny) okres liczony jest od północy dnia następnego po przyjeździe. W tym czasie istnieje możliwość poruszania się w obrębie trzech wyznaczonych obszarów administracyjnych Chin tj. miasta Szanghaj, prowincji Jiangsu oraz prowincji Zhejiang jednakże bez możliwości przemieszczania się poza ich granice.

   

  Na stronie chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego opublikowana została lista krajów, których obywatele mogą korzystać z nowego udogodnienia wizowego http://www.mps.gov.cn/n16/n84147/ :

  • 24 kraje strefy Schengen: Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy,  Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria;
  • 13 innych krajów: Rosja, Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Bułgaria, Rumunia, Ukraina, Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Albania;
  • 6 krajów Ameryki Pd. i Pn.: Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Brazylia, Meksyk, Argentyna, Chile;
  • 2 kraje Australii i Oceanii: Australia, Nowa Zelandia;
  • 6 krajów Azji: Korea Południowa, Japonia, Singapur, Brunei, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar.

   

   

   

  3.Kościół

   

  Osoby zainteresowane udziałem w nabożeństwach religijnych szczegółowe informacje mogą znaleźć na poniższych stronach www.

  http://www.smartshanghai.com/listings/travelsightseeing/place_of_worship

  http://www.entershanghai.info/expat-lifestyle/religioussvcs.php

  http://groups.yahoo.com/group/ShanghaiInternationalCatholics-SPICES

  http://www.cityweekend.com.cn/shanghai/listings/community/religious/has/jululu_religious_organizations_king_catholic_church

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: