close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONSULAT

 •  

   

   

  Konsulat Generalny RP w Szanghaju

  618 Jianguo Xi Lu

  200031 Szanghaj, Chiny

   

  Tel: (+86 21) 6433 9288

  Faks: (+86 21) 6433 0417

  Tel. Alarmowy: 15 000 444 808

  E-mail: szanghaj.kg.sekretariat@msz.gov.pl

   

   

  Historia Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju

   

  Konsulat w Szanghaju został utworzony 15 października 1954 roku. Tym samym polski urząd konsularny jest najstarszą nieprzerwanie funkcjonującą placówką zagraniczną w Szanghaju.


  Sięgając do historii polskiej służby konsularnej w Chinach, z okresu przed powstaniem ChRL, należy podkreślić, iż - już w latach 1919-1928 - w Szanghaju funkcjonował Konsulat Polski, przekształcony 1 marca 1929 r. w Poselstwo Rzeczpospolitej Polskiej. W następstwie perturbacji historycznych, teren Szanghaju i sąsiadujących z nim prowincji pozostawał bez polskiego przedstawicielstwa konsularnego aż do roku 1951. Wówczas to utworzono Konsulat w Tianjinie.


  Bez wątpienia, nawiązanie polsko-chińskich stosunków dyplomatycznych w 1949 r., założenie w roku 1951 polsko-chińskiej Spółki Żeglugowej Chipolbrok oraz ustanowienie Konsulatu Polskiego w Szanghaju było dowodem pomyślnego kształtowania się stosunków polsko-chińskich. Polska od samego początku, uważnie śledziła rozwój nowego państwa chińskiego – Chińskiej Republiki Ludowej, jak również proces prawno-międzynarodowego uznawania tego nowego państwa na arenie globalnej.


  Po nawiązaniu dwustronnych stosunków dyplomatycznych, Polska działała zdecydowanie na rzecz przyjęcia ChRL do ONZ. Doniosłym faktem historycznym jest to, że pierwsze oficjalne rozmowy amerykańsko-chińskie, których późniejszym rezultatem było nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy USA i ChRL, odbywały się właśnie w Warszawie.


  Pierwotnie, na mocy Aktu Założycielskiego, wydanego przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych – okręg konsularny podlegający właściwości Konsulatu Polskiego w Szanghaju obejmował dwanaście Prowincji: Shandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian, Tajwan, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Guangdong, Guangxi oraz samo miasto Szanghaj. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoce symboliczny fakt, iż w skład ówczesnego okręgu konsularnego placówki w Szanghaju wchodziła prowincja Tajwan.


  Po utworzeniu Konsulatu Generalnego PRL w Kantonie, w dniu 1 maja 1955 r., z okręgu konsularnego Konsulatu w Szanghaju wydzielono dwie prowincje: Guangdong i Guangxi, które weszły w skład okręgu konsularnego nowoutworzonego urzędu konsularnego z siedzibą w Kantonie (Guangzhou).  1 maja 1955 r. Konsulat Polski w Szanghaju podniesiony został do rangi Konsulatu Generalnego. W maju 1956 r., terytorium okręgu konsularnego zostało zmniejszone do obszaru, który obejmuje aktualnie, czyli czterech prowincji: Jiangsu (stolica Nanjing), Anhui (stolica Hefei), Zhejiang (Hangzhou), Fujian (Fuzhou) oraz miasta wydzielonego Szanghaj.

   

  Początkowo siedziba Konsulatu znajdowała się przy centralnej i reprezentacyjnej Nanjing Road 1418 (gdzie aktualnie mieści się Biuro Spraw Zagranicznych Urzędu miasta Szanghaj, czyli lokalny oddział MSZ).  Do nowej siedziby przy Jiangguo Xi Road 618 Konsulat został przeniesiony 1 sierpnia 1966 r., gdzie znajduje się do chwili obecnej.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: