close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • CHIPOLBROK

 • Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A. powstało 15 czerwca 1951 roku na podstawie umowy między rządami ówczesnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Chińskiej Republiki Ludowej. Chipolbrok był pierwszą spółka joint venture, jaka została utworzona w ChRL po jej powstaniu w 1949 roku.

     Zgodnie ze statutem Centrala Towarzystwa powstała w Chinach (początkowo istniała w Tianjinie, a w 1962 r. przeniesiono ją do Szanghaju), a Oddział w Polsce, w Gdyni. Najwyższa władze w Towarzystwie tworzą udziałowcy, których role pełnią rządy RP i ChRL, reprezentowane przez Ministerstwo Transportu ChRL oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP. Nadzorem nad działalnością Towarzystwa zajmuje się Zarząd, będący odpowiednikiem rady nadzorczej i zbierający się co roku. Bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje Dyrekcja Centrali w Szanghaju i Dyrekcja Oddziału w Gdyni, w ramach podziału kompetencji.

     Działalność przedsiębiorstwa i osiągane wyniki finansowe pozwalały na systematyczny rozwój, rozbudowę i modernizację floty. Do roku 1989 Flota Towarzystwa obsługiwała głównie wymianę handlową miedzy krajami Europy Środkowej a Chinami opartą na rozliczeniach clearingowych i protokołach międzyrządowych.  Przejście na rozliczenia wolnodewizowe w handlu zagranicznym między tymi krajami w latach 90-tych spowodowało konieczność przystosowania się Towarzystwa do nowych warunków uprawiania żeglugi i szybkiej restrukturyzacji. Flota Towarzystwa została dedykowana do obsługi transportowej handlu Chin z krajami Europy Zachodniej oraz krajami Środziemnomorskimi.

    W miarę upływu lat, rozbudowy i unowocześniania floty, Towarzystwo wyspecjalizowało się w przewozach gotowych obiektów przemysłowych takich jak: cementownie, cukrownie, części do elektrowni atomowych, elektrownie wiatrowe, transformatory. Ładunki te przewożone były głównie między portami Środkowego i Dalekiego Wschodu a Europą.

    W roku 2004 Towarzystwo zdecydowało się na wejście na rynek USA.

    Aktualnie flota Towarzystwa składa się z 17 nowoczesnych statków przystosowanych do przewozu gotowych obiektów przemysłowych, posiadających ciężkie dźwigi pokładowe zdolne przenosić maksymalnie ciężary do 700 ton oraz ruchome międzypokłady. Flota Towarzystwa liczy około 0,5 miliona DWT i jej jednostki zatrudniane są w regularnych rejsach dookoła kuli ziemskiej. Obecnie podstawowymi rynkami na których działa Towarzystwo jest rynek Chin, Korei Południowej, Europy, USA i Ameryki Środkowej. Towarzystwo jest firmą stricte komercyjną, pozyskującą kontrakty przewozowe i ładunki poprzez własną sieć agentów morskich i brokerów. Jednocześnie Towarzystwo jest właścicielem i współwłaścicielem firm spedycyjnych i agencyjnych w Chinach, Singapurze, Europie i USA. Flota Towarzystwa jest nadzorowana przez instytucję klasyfikacyjną Lloyd's Register of Shipping. Towarzystwo posiada certyfikaty zapewnienia jakości bezpieczeństwa według norm ISO 9002.

     

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: